Bireylerin gelişim özelliklerini (çocukluk, yetişkinlik, ergenlik) ve öğrenme-öğretme ilkelerini inceler. Eğitim ortamlarını en etkili olarak gerçekleştirmeye yardım eder. Uygulamalı bir bilim dalıdır. Psikoloji, insan davranışlarının ne olduğunu, hangi faktörlerin bu davranışların etkilediğini inceler. Eğitim-insan davranışlarının nasıl kazanılacağını araştırır. Eğitim, en çok psikoloji bilim dalından yararlanır.