Öğrenme Çıktıları

§   Etik ve ahlâk arasındaki farkı bilir ve izah eder.

§   İş ve meslek hayatında etik dışı davranışları fark ve ayırt edebilir.

§   Eğitimde ahlâkî ve etik sorumluluk anlayışına sahip olur. Bilimsel etik anlayışı içerisinde eğitimde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerebilir.

§   Bir öğretmenin veya okul yöneticisinin okul içi ve okul dışı tavırlarında dikkatli ve hassas olması gerektiğini ve önemini bilir ve buna göre davranır.