Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders programı ve işleyişiyle ilgili genel bilgi vermek ve kısaca Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve bilinçlendirmek.

Dersin Amaçları Yüksek Öğretim Kurulu’nun ortaya koyduğu esaslar doğrultusunda aşağıdaki biçimde sıralanabilir:

1-Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek.

2-Türkiye ile Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek.

3-Türk gençliğini; ülkesi ve milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek.

4-Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve bilinçlendirmek.

Development of Reading and Writing Skills II

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000001828 StartFragment:0000000499 EndFragment:0000001811

KAY102/PUB102 Kamu Yönetimine Giriş


I.

Yonetım kavramı, kamu yönetiminin tanımı ve elemanları, özel yonetim ve kamu yönetımı arasındaki benzerlikler benzelik farklılıkları kısaca açıklayınız.

II.

Yeni kamu yönetimi anlayışı ile geleneksel yönetim anlayışını karşılaştırınız.


Bu bir araştırma ödevidir. Kullandığınız kaynakları ödevin sonunda Kaynakça bölümüne yazınız. Ödev İngilizce ve Türkçe olarak yazılacaktır. Eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri sadece Türkçe yazacaktır.

Ödev 3 sayfayı geçmemelidir. Bu ödev vize sınavı yerine geçecektir.

Ödevinizi sınav haftasının son günü hem sayfaya hem de k.bulut@auc.edu.tr ve kebul11@hotmail.com adreslerine, üç yere gönderiniz.

Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.


Identification of the right issue is very crucial for an effective research. 

A good research involves searching for underlying principles of finding, understanding, and applying the law.

In this course, students will learn how to read a case; how to parse a statute; how to distinguish between material and immaterial facts; how to find legal authorities relevant to legal problems; how to analyze a legal issue using facts and law; and how to communicate legal analysis logically and concisely and how to use legal sources. 

NATİONAL HİSTORY 2 DERSİ FİNAL KONULARI VE ÇALIŞMA SORULARIDIR.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders programı ve işleyişiyle ilgili genel bilgi vermek ve kısaca Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve bilinçlendirmek.

Dersin Amaçları Yüksek Öğretim Kurulu’nun ortaya koyduğu esaslar doğrultusunda aşağıdaki biçimde sıralanabilir:

1-Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek.

2-Türkiye ile Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek.

3-Türk gençliğini; ülkesi ve milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek.

4-Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve bilinçlendirmek.