İçinde yaşadığı toplumdan bağımsız ele alınamayacak olan eğitimin sosyoloji disipliniyle olan ilişkisini göstermek; öğrencilerin temel sosyolojik kavramları tanımalarını sağlamak; eğitim alanına yansıyan sosyolojik problemlerin neler olduğu bilgisini vererek bu problemlere ne tür çözüm önerileri getirilebileceğini tartışmak